Processen

Varmförzinkning är en process, och en beprövad metod, där järnkonstruktioner doppas ner i ett bad med smält zink. Varmförzinkning kräver absolut rena ytor och därför avfettas, betas, sköljs och flussas godset innan det doppas ner i zinkgrytan.

Val av stål

Genom att välja rätt stål kan varmförzinkningens goda möjligheter utnyttjas på bästa sätt, både då det gäller en lång underhållsfri livslängd och god ytfinish. Vid varmförzinkning har stålvalet stor inverkan på slutresultatet. Eftersom stålets kiselhalt (Si) är av mycket stor betydelse för reaktiviteten mellan järn och zink under varmförzinkningsprocessen, ska alltid kiselhalten beaktas vid val av stål för gods som ska varmförzinkas.

Resultat

Zinken legerar sig med stålet och bildar ett suveränt rostskydd med mycket lång livslängd. Varmförzinkning är i särklass det mest ekonomiska alternativet när man vill skydda komponenter och konstruktioner av stål från korrosion.

Användningsområde

Varmförzinkning gör det möjligt att få ett fullgott korrosionsskydd även i trånga utrymmen och invändigt i rör. Varmförzinkade produkter klarar att vistas i krävande utom- och inomhusmiljöer under många decennier.

Leverans

Varmförzinkning är en snabb metod och vid expresshantering kan komponenter levereras samma dag. Normal leveranstid är ca fem arbetsdagar.

Lagerhållning

För serieproduktion finns möjlighet att låta oss behandla och lagerhålla standardkomponenter. Levereras enligt plan eller efter avrop. Kontakta oss!

Kvalitet

Den varmförzinkning som vi utför genomförs i enlighet med Nordisk Förzinkningsförenings allmänna leveransbestämmelser och internationell standard SS EN ISO 1461 (Oorganisk ytbeläggning). Om det krävs specificerat mätprotokoll på utförd ytbehandling så måste detta anges vid beställning.

Viktig information vid varmförzinkning.