Orderblankett

Orderblankett

Ange kundkrav i fältet kundkrav. Ex. FE/ZN85 eller FE/ZN115 (Vid högre krav ex. Trafikverket)

Tänk på att skikttjockleken vid varmförzinkning styrs av stålvalet (kisel/fosfor) och inte i vår varmförzinkningsprocess.
Kontakta oss för mer information angående val av stål vid varmförzinkning.

Kontakta oss för information om priser eller exempel på intyg!
Sending