Valet av ytbehandling styrs av hur produkten ska användas, i vilken miljö produkten ska vistas och om det finns några estetiska krav eller förväntningar.
Varmförzinkning passar:

• I miljöer med pH mellan 6 och 12.
• När du vill ha en underhållsfri ytbehandling med lång livslängd.
• Om du vill ha en produkt som tål att hanteras.
• För låg totalkostnad: varmförzinkning ger både låg initial kostnad och låg underhållskostnad.

 
Heltäckande

Varmförzinkning, där produkten doppas i smält zink, gör det möjligt att få ett fullgott korrosionsskydd även i trånga utrymmen och invändigt i rör.
Detta är den enda metoden som är möjlig om du är ute efter en riktigt heltäckande, korrosionsskyddande yta om produkten/komponenten som ska
behandlas har håligheter eller trånga vinklar.

Efterbearbetning/montage

Om dina komponenter ska efterbearbetas, t ex gängas eller monteras, kan det vara en fördel att det sker i direkt anslutning till ytbehandlingen för att minska hanterings-kostnader och undvika skador.

Kontakta oss – gärna i ett tidigt skede – för goda råd och hjälp på vägen!