Processen

Ytan tvättas och blästras till SA3 och därefter sprutas smält zink med en flamspruta mot den yta som ska beläggas.

Resultat

Zinken bildar en rå yta med ett bra rostskydd och lång livslängd. Zinken ger järnet ett katodiskt skydd och den råa ytan ger ett mycket gott underlag för målning.

Användningsområde

Sprutförzinkning används oftast till produkter som av någon anledning inte går att varmförzinka. Sprutförzinkning används också som ytbehandling vid reparationer. Tack vare tekniken kan zinklagrets tjocklek varieras efter behov.

Leverans

Leveranstiden varierar beroende på objekt och orderkvantitet.

Lagerhållning

För serieproduktion finns möjlighet att låta oss behandla och lagerhålla standardkomponenter. Levereras enligt plan eller efter avrop. Kontakta oss!

Kvalitet

Den sprutförzinkning som vi utför genomförs i enlighet med Internationell standard SS EN ISO 2063:2005 (Termisk sprutning). Om det krävs specificerat mätprotokoll på utförd ytbehandling så måste detta anges vid beställning.