Valet av ytbehandling styrs av hur produkten ska användas, i vilken miljö produkten ska vistas och om det finns några estetiska krav eller förväntningar.

 

Välj varmförzinkning:

• I miljöer med pH mellan 6 och 12.
• När du vill ha en underhållsfri ytbehandling med lång livslängd.
• Om du vill ha en produkt som tål att hanteras.
• För låg totalkostnad: varmförzinkning ger både låg initial kostnad och låg underhållskostnad.

Välj målning:

• I miljöer med pH under 6 eller över 12.
• För att få den kulör du önskar.
• När produkten är för stor eller av någon annan anledning inte går att varmförzinka och då gärna i kombination med sprutförzinkning.

Duplex

Du kan också välja en kombination av varm- eller sprutförzinkning och därefter komplettera med ett målningssystem för att få en extremt lång livslängd eller en egen kulör på din varmförzinkade produkt.

Finish

Förzinkade produkter kan vara vackert metallblanka när de är nybehandlade men ytan blir dock relativt snabbt grå och matt, vilket är en kemisk reaktion som ger det ytterst långvariga korrosionsskyddet.
Vid målning styr du som kund vilken kulör, glans och skikttjocklek du vill ha på produkten.

Heltäckande

Varmförzinkning, där produkten doppas i smält zink, gör det möjligt att få ett fullgott korrosionsskydd även i trånga utrymmen och invändigt i rör.
Detta är den enda metoden som är möjlig om du är ute efter en riktigt heltäckande, korrosionsskyddande yta om produkten/komponenten som ska
behandlas har håligheter eller trånga vinklar.

Vid målning måste konstruktionen vara utformad så att det inte finns spalter eller trånga utrymmen som inte går att komma åt.

Efterbearbetning/montage

Om dina komponenter ska efterbearbetas, t ex gängas eller monteras, kan det vara en fördel att det sker i direkt anslutning till ytbehandlingen för att minska hanterings-kostnader och undvika skador.

Kontakta oss – gärna i ett tidigt skede – för goda råd och hjälp på vägen!