Processen

Ytan tvättas, blästras och färg appliceras i ett eller flera skikt.
Vi kan erbjuda alla typer av målningssystem, anpassade efter kundens krav och gällande standard.

Resultat

Ytan får en kulör och ett rostskydd som anpassas till kundens krav.

Användningsområde

Rostskyddsmålning används vanligtvis för produkter som ska ha en bestämd färg och målningssystemen anpassas för att klara den miljö där produkterna ska vistas.

Leverans

Valet av målningssystem påverkar leveranstiden på grund av att torktider och antal skikt är olika för de olika systemen.

Lagerhållning

För serieproduktion finns möjlighet att låta oss behandla och lagerhålla standardkomponenter. Levereras enligt plan eller efter avrop. Kontakta oss!

Kvalitet

Rostskyddsmålningen uppfyller gällande krav och följer ytbehandlingsstandarden SS EN ISO 12944 (färg och lack). Om det krävs specificerat mätprotokoll på utförd ytbehandling måste detta anges vid beställning