Processen

Duplex är en kombination av varm- eller sprutförzinkning och rostskyddsmålning.

Resultat

Zinken skyddar stålet och bildar ett suveränt rostskydd. Genom att därefter sprutmåla komponenterna uppnås extremt lång livslängd och beständighet mot korrosion. Det ger även estetiska fördelar då kulören kan anpassas till kundens önskemål.

Användningsområde

Används för produkter med ytterst höga krav på rostskydd, t ex inom offshore-industrin. Används också med fördel på bärande detaljer i olika sammanhang. Är vidare ett alternativ där man vill kombinera varmförzinkningens goda egenskaper med estetiska krav på yta i en speciell färg. Ett annat exempel är varsel och varningsmärkning eller motsatsen – maskering.

Leverans

Duplexbehandling kan vid optimala förhållanden genomföras på ca en vecka. Normal leveranstid är ca tio arbetsdagar.

Lagerhållning

För serieproduktion finns möjlighet att låta oss behandla och lagerhålla standardkomponenter. Levereras enligt plan eller efter avrop. Kontakta oss!

Kvalitet

Varmförzinkaren behöver veta i förväg om godset ska duplexbehandlas, då detta ställer extra höga krav på ytorna.
Om det krävs specificerat mätprotokoll på utförd ytbehandling så måste detta anges vid beställning